Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

MODULOVÉ ŘEŠENÍ

POŽADAVKY LEGISLATIVY Změna přístupu k problematice všech složek životního prostředí po roce 1989 a následná harmonizace s právní úpravou EU přináší řadu změn v legislativě odpadového hospodářství, vodního hospodářství i ochrany ovzduší v ČR. Z těchto změn vyplynula povinnost vést průběžnou...

Kategorie: Nakládání s odpady

SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ

ODPADY - LUHAČOVICE 2000 Ve dnech 3.-5. října proběhne v lázeňském městě Luhačovice již osmý mezinárodní kongres a výstava pod názvem Odpady 2000. Za účasti odborníků z celé republiky se očekávají velké diskuse kolem výkladu připravované nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství, především...

Kategorie: Nakládání s odpady

EXPO 2000

SBÍRAJÍ, TŘÍDÍ, RECYKLUJÍ Na světové výstavě v Hannoveru je ochrana životního prostředí skloňována ve všech pádech. Proto se nelze divit, že mimořádná pozornost byla věnována také projektu odpadového hospodářství celého areálu. Je to poprvé, kdy na akci tohoto rozsahu jsou odpady (lehká obalová...

Kategorie: Nakládání s odpady

NOVÉ KNIHY

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jan Dědič, Radim Kříž, Ivana Štenglová Autoři se v publikaci zabývají podrobně problematikou akciové společnosti z praktických i teoretických hledisek. Třetí vydání zahrnuje komplexní zpracování tématu v období po rozsáhlé novele provedené zákonem č. 142/1996 Sb. včetně novel...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

České centrum čistší produkce (CPC) je nevládní nezisková organizace. Bylo založeno v roce 1994 v rámci česko-norského projektu čistší produkce (1992-1995), který byl financován norskou vládou. Cílem projektu byl dlouhodobý interaktivní tréninkový program vypracovaný Norskou společností...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

garbage (AM.) odpad z domácností, odpad (převážně organický) - can popelnice, nádoba na odpad, kontejner - chute odpadková šachta - dump skládka odpadků - grinder drtič odpadků - heap hromada odpadků, halda odpadků - man popelář, sběrač odpadků - pit skládka odpadků (umístění v lomu) - truck (AM.)...

Kategorie: Nakládání s odpady

DŮRAZ NA VYUŽITÍ ODPADŮ

VELETRH ENTSORGA Téměř 1400 firem a sdružení ze 33 zemí se sešlo na veletrhu Entsorga v Kolíně nad Rýnem. Tento veletrh pro recyklaci a hospodaření s odpadem se pravidelně v ročních intervalech střídá s podobně koncipovanou přehlídkou IFAT v Düsseldorfu. Letošní Entsorga, umístěná na 150 tisících...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové přílohy směrnic

Podpora státního fondu Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) byl založen v roce 1991 zákonem ČNR č. 388/91 Sb. jako doplňkový a nenárokový zdroj finančních prostředků na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR. Výkonnou organizační jednotku tvoří Kancelář Fondu, která zajišťuje...

Kategorie: Nakládání s odpady

UPŘESNĚNÍ

V květnovém čísle našeho časopisu jsme otiskli na straně 12 článek pod titulem Skúsenosti hydrogeológa. Jako autorku jsme v textu nedopatřením uvedli Ing. Drahomíru Franzenovou. Autorkou uvedeného příspěvku je však RNDr. Matilda Šarlayová. Čtenářům i autorce se omlouváme. Redakce

Kategorie: Nakládání s odpady

RECYKLACE POČÍTAČŮ

V Evropské unii byla zahájena iniciativa zaměřená na řešení stále většího objemu odpadů z počítačů a dalších elektrotechnických výrobků určených k likvidaci. Výsledkem by měla být směrnice, která stanoví odpovědnost výrobců za zpětné převzetí a recyklaci elektrických a elektronických zařízení a...

Kategorie: Nakládání s odpady