Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

Obalové tvarovky z přírodních materiálů

Obalové tvarovky z odpadů přírodních materiálů pro dopravu a skladování kusových výrobků Retrupor jsou vyráběny z obilné slámy, slámových řezanek, hrubých pilin a krátkých hoblin z měkkých dřev lisováním na CNC řízených lisovacích strojích bez pojiv nebo s pojivy na bázi celulózy či výjimečně s...

Kategorie: Nakládání s odpady

Spalovny a jejich emise

Na základě protokolů povinných jednorázových měření emisí, které poskytla Česká inspekce životního prostředí, vytvořilo sdružení Arnika přehled spaloven a jejich emisí dioxinů. Mezi deseti spalovnami s nejvyššími emisemi dioxinů jsou čtyři spalovny zdravotnického odpadu. Naproti tomu nejčastěji...

Kategorie: Nakládání s odpady

Kritéria pro využívání odpadních olejů

V České republice bylo v roce 2001 vyprodukováno 153,3 tis. tun odpadních olejů. Z toho třetinu produkce tvoří vyjeté motorové oleje. Tyto oleje se převážně spalují v malých autoopravnách, kde spalování zpravidla neprobíhá podle ekologických kritérií, nebo se spalují ve spalovnách odpadů. Energie...

Kategorie: Nakládání s odpady

Doba nutná k registraci se zkracuje

Veřejný seznam osob podle § 14 zákona o obalech vede Ministerstvo životního prostředí. Fakticky tuto činnost pro MŽP vykonává Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Seznam zapsaných osob je možno nalézt na internetových stránkách MŽP, jejichž adresa je www.env.cz. Seznam osob naleznete na...

Kategorie: Nakládání s odpady

Počet firem ve sdruženém plnění vzrostl dvacetkrát

Povinnost dovozců zabalených výrobků doložit, že zaplatili za zpětný odběr, byla ze zákona o obalech zřejmá už od počátku roku 2002. Zákon se týká všech dovozců, kteří dovážejí obaly na území ČR. Obalová legislativa je kompatibilní s Evropskou unií, proto u nás platí stejné postupy, jako například...

Kategorie: Nakládání s odpady

O obaly se musí postarat dovozci

V návaznosti na zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, začali celníci vyžadovat, aby každý, kdo dováží nějaký zabalený výrobek, plnil své povinnosti. Jaké jsou názory Generálního ředitelství cel a celníků na toto opatření? Jaké mají celníci se zákonem zkušenosti? "Zákon o obalech, který začal platit od...

Kategorie: Nakládání s odpady

Pdf servis časopisu Odpady

Od počátku roku 2003 začnou vycházet "newslettery" - pravidelný souhrn hlavních zpráv, které prošly médii v oblasti ochrany životního prostředí. Jejich obsahem budou krátké informativní zprávy, přehledy a důležitá data, týkající se v prvé řadě odpadového hospodářství a v širším záběru dalších...

Kategorie: Nakládání s odpady

Potíže s koncepcí

Radní Karlovarského kraje nejsou spokojeni s vypracováním krajské koncepce odpadového hospodářství, na kterou dosud vynaložili devět set tisíc korun. Krajský radní Jiří Mutinský tvrdí, že zpracovatel nevycházel z ověřených údajů, v koncepci chybí analytická část i návrhy, jak s odpady naložit....

Kategorie: Nakládání s odpady

Počet certifikátů ISO prudce narůstá

Za rok 2001 stoupl počet firem, které vlastní mezinárodní certifikát ISO 14001 o 60,6 %. Zatímco v prosinci 2000 bylo vydáno 22 879 certifikátů v 98 zemích, do konce roku 2001 bylo vydáno nejméně 36 765 certifikátů ISO 14000 ve 112 zemích. Podobný nárůst -64,6 % -zaznamenala i Česká republika,...

Kategorie: Nakládání s odpady