Archiv pro rubriku: Komentáře

Filtr

Vážení čtenáři,

do tohoto čísla časopisu jsme připravili speciál o potravinových odpadech. Točí se kolem stále diskutovanějšího problému - plýtvání potravinami. Není to jen tak nějaká lapálie. Zbytky potravin tvoří dost značnou část biologicky rozložitelného podílu v komunálním odpadu (v jednom z článků se uvádí,...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

v dnešním časopise se věnujeme hodně komunálnímu odpadu - v článku o třídění ve Slovinsku ještě doznívají rozbouřené vody kolem společnosti Interseroh (jejich žádost o autorizaci na obalovou společnost je stále ještě na MŽP a zatím nevíme, jak to dopadne). Zařadili jsme však taky materiál Milana...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

dnes bych se ráda odklonila od odpadů k jinému tématu. Nedávno jsem byla na pár dní v Berlíně. Díky svým známým jsem bydlela ve čtvrti Friedrichshain, která je teď v kursu. Ale ne, jak si to představují třeba na pražských Vinohradech, kterým je Friedrichshain architekturou podobný. Žádné drahé,...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

dnešní číslo Odpadů je plné obalů. Připravili jsme pro vás zcela vyčerpávající (pro redakci určitě) přílohu na téma zpětného odběru obalového odpadu, obalových společností, balíků s PETkami, balíků s papírem i balíků s kartónem a obalů vůbec. Obaly teď vidím všude, jsme jimi obklopeni. Mám pocit,...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

zdá se, že se náš odborný časopis stal bojištěm. Ale není to moje volba, je to důsledek stále se zrychlujícího sledu událostí v oblasti nakládání s odpady. Začalo to, jak jste si jistě všimli, už v minulém čísle, kde se hodně diskutovalo, jestli jsou kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

dostali jsme do redakce pozvání na "press trip" do Německa na evropský kongres o obnovitelných zdrojích v Asii. V materiálech se psalo, že událost bude nastavovat standardy jakožto přední vědecká konference. Na akci jsem vyslala našeho externího spolupracovníka, a ten mi po návratu poslal dost...

Kategorie: Komentáře

Milí čtenáři,

vítám vás v roce 2014. Lednové číslo časopisu dostáváte trochu později, než doposud. Není to znamení ničeho mimořádného - jen se mírně změnil harmonogram jeho přípravy a v tomto roce budete náš časopis dostávat vždy zhruba v polovině měsíce. Jinak se na vydávání, ani ničem jiném nic nezměnilo, což...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

jak oznámilo vedení vydavatelství Economia, a.s., v rámci vnitřní restrukturalizace hodlá prodat svou divizi odborného tisku. Do této divize patří i časopis Odpady. Pokud se pro časopisy nepodaří najít kupce, bude jejich vydávání ukončeno. Jednání o případné koupi časopisů nyní probíhají a mělo by...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

definice odpadu je myslím většině z nás jasná. Přechod od odpadu k ne-odpadu řeší Evropská komise a spousta dalších organizací, a taky v tom bude za čas jasno. Ale jak vypadá takový přechod v obyčejném životě? Jak moc máme tuto hranici vymezenou? Když dítěti upadne na zem kus rohlíku, řekne...

Kategorie: Komentáře

Vážení čtenáři,

v dnešním editorialu nechám místo sebe mluvit někoho jiného. Kniha německého prozaika W. G. Sebalda Saturnovy prstence zachycuje vzpomínky, úvahy a asociace vyvolané jeho poutí po východoanglickém pobřeží. Je to úžasná kniha, plná poetických obrazů, konkrétních dat a také zcela specifického pohledu...

Kategorie: Komentáře