Archiv pro rubriku: Komentáře

Filtr

Editorial

Vážení čtenáři, setkáváme se opět nad stránkami časopisu Odpady. Za námi je velmi horké léto, kdy zřejmě neměl nikdo myšlenky na nic jiného, než na ochlazení, koupání a dovolenou (je pravda, že tak krásné léto bez mráčku už asi hned...

Kategorie: Komentáře

Editorial

Vážení čtenáři, uplynula polovina roku 2003 a vy máte před sebou letní dvojčíslo časopisu Odpady. Nyní nastane dvouměsíční přestávka - zářijové číslo vyjde 16. září.Od počátku roku jsme se spolu s grafickými úpravami snažili také...

Kategorie: Komentáře

Editorial

Koncem května proběhl v Ostravě již třetí ročník mezinárodní konference ODPADY 21. Průběh konference, jejímiž organizátory jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE, potvrdil svou rostoucí odbornou úrovní i...

Kategorie: Komentáře

Editorial

Vážení čtenáři, v dubnovém čísle časopisu vám přinášíme závažné téma nebezpečných a zdravotnických odpadů.Vedle sebe je zde postavena spalovna zdravotnického odpadu s argumenty pro spalování (nutno říci, že pádnými) a netermická metoda dekontaminace zdravotnického odpadu mikrovlnným zářením (s...

Kategorie: Komentáře

Editorial

Příloha březnového čísla časopisu Odpady je věnována tématu, které je v současnosti velmi závažné. Energetické využívání odpadů považuji za nepominutelnou součást národního hospodářství. Nemyslím, že by energetické využívání odpadů za nás vyřešilo všechny problémy, které v odpadovém hospodářství...

Kategorie: Komentáře

Editorial

Rok 2003 je pro oblast našeho společného zájmu důležitý hned z několika důvodů: od prvního ledna tohoto roku si mohou obce vybrat z několika různých systémů nakládání s komunálním odpadem, dále v tomto roce bude podrobně posuzován nově zpracovaný Program odpadového hospodářství České republiky, a...

Kategorie: Komentáře

Editorial

Vážení čtenáři, jiná barva titulní strany vás upozornila, že časopis Odpady prochází od počátku letošního roku změnami. Tím, co je zřejmé na první pohled, je změna grafické úpravy. Titulní strana opustila posmutnělou zeleň a získala mnohem optimističtější ladění. Její grafika je nyní modernější a...

Kategorie: Komentáře