Jubilejní ročník mezinárodního kongresu

Desátý Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - Luhačovice 2002 proběhne 1.-3. října 2002 v Kulturním domě Elektra. Jednání prvního dne by měl programu zahájit nový ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Hlavní jednání bude dopoledne věnováno problematice Plánu odpadového hospodářství ČR a...

Desátý Mezinárodní kongres a výstava ODPADY – Luhačovice 2002 proběhne 1.-3. října 2002 v Kulturním domě Elektra.

Jednání prvního dne by měl programu zahájit nový ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Hlavní jednání bude dopoledne věnováno problematice Plánu odpadového hospodářství ČR a informacích o aktuálním stavu jeho zpracování, které podají pracovníci Ministerstva životního prostředí RNDr. Alois Kopecký a Mgr. Miloslava Tomiková. Zástupci odboru odpadů budou také informovat o prováděcích právních předpisech k novému zákonu o odpadech a povinnosti zpětného odběru vybraných výrobků.

Účastníci budou seznámeni s praktickými výsledky Centra pro hospodaření s odpady (CEHO) za rok 2002 (Ing. Dagmar Sirotková) a možností poskytování finančních prostředků ze SFŽP v roce 2003.

Panelové diskuse

Po vyhlášení výsledků 4. ročníku „Ceny Karla Velka“ proběhne panelová diskuse. Jejími hlavními tématy budou :

plán odpadového hospodářství ČR

prováděcí právní předpisy k novému zákonu o odpadech

zpětný odběr vybraných výrobků

Centrum pro hospodaření s odpady

novela zákona o odpadech – „pražská“

Zúčastní se jí zástupci Parlamentu PS ČR, ministerstva, Výzkumného ústavu vodohospodářského a Svazu měst a obcí ČR. První den kongresu uzavře společenský raut, doplněný kulturním programem a módní přehlídkou.

Druhý den otevře prezentace firem z Velké Británie. Představí se Istitute WM-Mark Gibson, technologie zpracování odpadů RTL a nabídka technologií a zařízení na zpracování odpadů společnosti ENVIROS. Blok doplní zástupce odborného sdružení IWM, JEMU.

Pozornost zpětnému odběru

Odpolední panelová diskuse se bude věnovat zpětnému odběru vybraných výrobků, zejména autovraků, ledniček, přenosných baterií a odpadních olejů. V panelové diskusi vystoupí pracovníci odboru odpadů MŽP Ing. Zdeněk Zelený a Ing. Jiří Procházka, zástupci SMO a zástupci oborových sdružení: Prvního českého sdružení pro průmyslovou recyklaci autovraků -Ing. Emil Polívka, Českého sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií -RNDr. Petr Kratochvíl a České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu -Ing. Miloš Podrazil.

Hlavními tématy budou zpětný odběr přenosných baterií, stávající stav v průmyslové recyklaci autovraků, ekologické řešení recyklace ledniček a zpětný odběr odpadních olejů.

Po oba dva dny si budou moci návštěvníci prohlédnout praktické ukázky vystavujících firem nejen v samotném KD Elektra, ale i na venkovních výstavních plochách.

Třetí den kongresu bude věnován prezentaci hlavního města Prahy, zejména z hlediska „pražské“ novely zákona o odpadech. Problematice platby za svoz nádob a třídění odpadu se budou věnovat Ing. Petr Šulc z Magistrátu hl. m. Prahy a ředitel Pražských služeb Ing. Lubomír Němejc. Pražský příklad bude porovnán se zkušenostmi s „žetonovým“ systémem plateb, včetně srovnání produkce odpadů občany v obou systémech. Pozornost bude věnována také praktickým zkušenostem z vymáháním místních poplatků.

Jako doprovodný program proběhnou dva jednodenní semináře. První na téma Odpadový hospodář v obcích a odborných firmách, druhý o plánu odpadového hospodářství ČR v obcích s rozšířenou působností.

Mezi hity kongresu by měla patřit premiéra podvozků Daf Trucks CZ pro svoz odpadů nebo komplexní nabídka nádob s produkce firmy Ferex. s. r. o., Nitra (SK), včetně kontejnerů na tříděný odpad a sudů na uskladnění a převoz nebezpečných odpadů.

Pozornost jistě přitáhne i aktivní třídicí lopata firmy STAVES, která umožňuje třídění soudržného nebo spojeného materiálu. Při praktické ukázce lopata rozdělí, podrtí a vytřídí pomocí rotujících kladiv stavební materiál, kůru, kompost nebo zmenší objem skleněných lahví a sklenic. Na prezentaci Velké Británie naváže společná expozice firem, připravená ve spolupráci s ambasádou Velké Británie. Kongres přinese jistě mnoho zajímavých novinek i odborných setkání.

-jhm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *