Hospodářská komora s novou sekcí

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ustavilo na svém řádném zasedání dne 22. 1. 2003 sekci životního prostředí a ekologie jako svůj poradní orgán. Předsedou sekce byl stanoven Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva HK ČR, a byl pověřen, aby do jednoho měsíce sestavil skupinu odborníků...

Představenstvo Hospodářské komory České republiky ustavilo na svém řádném zasedání dne 22. 1. 2003 sekci životního prostředí a ekologie jako svůj poradní orgán. Předsedou sekce byl stanoven Ing. Pavel Bartoš, člen představenstva HK ČR, a byl pověřen, aby do jednoho měsíce sestavil skupinu odborníků tvořících tuto sekci.

Bylo navrženo, aby v sekci byli zástupci všech čtrnácti krajských hospodářských komor a průřezově pak zástupci vybraných živnostenských společenstev a případně další odborníci.

Úlohou sekce je vytvořit organizované odborné zázemí reprezentující podnikatelskou sféru pro oblast životního prostředí tak, aby mohla být navázána účinná spolupráce se subjekty určujícími právní prostředí a strategické dokumenty ovlivňující podnikatelskou činnost v dané oblasti. Sekce nechce být oponentním orgánem, ale chce se aktivně podílet na tvorbě příslušných dokumentů tak, aby tyto zajišťovaly ochranu životního prostředí a přitom neomezovaly rozvoj podnikání.

Vzhledem k tomu, že problematika životního prostředí ve vztahu k podnikatelskému prostoru není jen v zájmu členů HK ČR, ale celé podnikatelské sféry v ČR, hodlá sekce navázat spolupráci s partnerskými subjekty, kterým jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Agrární komora ČR a Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR.

Ing. Pavel Bartoš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *