GRANTY ECOLINKS

EcoLinks je společná iniciativa US AID a US DOC, která má napomáhat řešení environmentálních problémů v zemích střední a východní Evropy a nových nezávislých států (CEE/NIS). Usiluje o širší zapojení obcí a podnikatelské sféry v regionu CEE/NIS a USA. Program představují tři vzájemně propojené...

EcoLinks je společná iniciativa US AID a US DOC, která má napomáhat řešení environmentálních problémů v zemích střední a východní Evropy a nových nezávislých států (CEE/NIS). Usiluje o širší zapojení obcí a podnikatelské sféry v regionu CEE/NIS a USA.

Program představují tři vzájemně propojené aktivity, které společně mají vést k posilování regionálního partnerství a přijetí principů udržitelného rozvoje. Tyto tři aktivity jsou grantový program, podpora zavádění moderních technologií a informační servis.

Granty v roce 2000 musí být zaměřeny na jednu z následujících oblastí: čistší produkce, voda/odpadní voda, změny globálního klimatu.

Základním prvkem grantů je, že uchazečem o grant musí být dva subjekty z různých zemí uvedeného regionu. Ročně se uskutečňují dva výběrové cykly, v roce 1999 se v každém cyklu rozdělilo přes čtyřicet grantů. Podmínky pro uchazeče o grant v dalším cyklu byly zveřejněny 17. ledna 2000.

EcoLinks také napomáhá zavádění moderních technologií, které minimalizují dopady na životní prostředí. Výhody tohoto nového programu využily v roce 1999 i některé české subjekty. Podrobnější informace na adrese: www.ecolinks.org

– jl –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *