Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Fond ASEKOL podpoří 45 projektů

V už 7. ročníku grantového řízení Fondu ASEKOL se letos sešlo 59 přihlášek projektů zaměřených na podporu a zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Mezi 45 z nich fond rozdělí více než 2 miliony korun.

Od svého založení v roce 2008 Fond ASEKOL podpořil už 288 projektů více než 17 mil. Kč. Podle Mgr. Jana Vrby, jednatele neziskové společnosti ASEKOL, po celou dobu fungování fondu platí, že nejvíce žádostí o grant přichází do programu Rekonstrukce. V něm jde hlavně o projekty na úpravu kontejnerových stání či rekonstrukce sběrných dvorů. Nejnověji je znatelný i vyšší zájem o kamerové systémy, fotopasti a další moderní způsoby zabezpečení dvorů.


Proč letos přišlo jen 60 žádostí o grant?

Počet žádostí není stálý, během let kolísá. Letošní pokles může souviset s nadcházejícími komunálními volbami, k nimž je již napřena hlavní pozornost komunálních politiků. Ale může souviset i s tím, že za sedm let fungování fondu se nám už podařilo uspokojit většinu žadatelů, kteří se hlásili o dotaci na rekonstrukce sběrného dvora či kontejnerových stání. Nyní se otevírá prostor pro větší využití dalších programů Fondu ASEKOL, a to Intenzita a Osvěta. Rádi podpoříme víc zajímavých projektů zaměřených na intenzifikaci sběru, hlavně drobných spotřebičů, i na osvětu v oblasti zpětného odběru elektrozařízení.

Alternativou grantu může být v některých případech i poskytnutí E-domku…

Řada projektů o E-domky dokonce přímo žádá. Těší nás zájem obcí a provozovatelů sběrných dvorů o tyto unikátní sklady, které zefektivňují manipulaci s vysloužilými elektrozařízeními a rovněž posilují jejich bezpečnost a zabezpečení proti krádežím.

Co byste doporučil obci či jinému subjektu, který se chystá požádat o příspěvek v dalším grantovém řízení fondu?

Fond ASEKOL v posledních letech každoročně rozděluje částku okolo 2 mil. Kč. Naším cílem je najít vyvážený kompromis mezi množstvím projektů, které podpoříme, a jejich kvalitou, tak abychom mohli uspokojit co nejvíce zajímavých a záslužných projektů. Nelze proto jednoznačně např. doporučit, jak má žadatel postupovat, aby dosáhl na vyšší podporu. Obecně platí, že nejvyšší udělené granty se pohybují okolo 100 tisíc korun, průměrná hodnota však bývá nižší. Také doporučujeme projekty už orientovat spíše do oblastí Intenzita a Osvěta, kde je větší šance se žádostí uspět, než na oblast Rekonstrukce.

 

Co je Fond ASEKOL

Fond ASEKOL byl zřízen na podporu veřejně prospěšných projektů na zvýšení efektivity sběru elektroodpadu. Jeho posláním je finanční či materiálová podpora neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení.

Podpora může být poskytnuta formou daru nebo dlouhodobého pronájmu. O grant mohou žádat obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů.

ZDROJ: ASEKOL

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *