Kategorie:
Nezařazené

Europoslanci podpořili oběhové hospodářství

Na včerejším jednání Evropského parlamentu byl výraznou většinou odhlasován balíček pro oběhové hospodářství - změna šesti směrnic týkajících se nakládání s odpady.

Evropským parlamentem schválený text obsahuje cíle:
•    zvýšit recyklaci komunálních odpadů do roku 2030 minimálně na 70 %, přičemž minimálně pět procentních bodů musí být dosaženo opakovaným použitím,
•    recyklovat 80 % obalových odpadů do roku 2030,
•    skládkovat jen 5 % komunálních odpadů v roce 2030,
•    povinnost členských států umožnit domácnostem třídit hlavní druhy odpadů včetně bioodpadu, textilu a odpadních olejů,
•    zvýšit použití ekonomických nástrojů, jako je skládkovací poplatek a poplatek za spalování odpadů. Posílit by měly i systémy pro rozšířenou odpovědnost výrobců (kolektivní systémy pro zpětný odběr výrobků po konci využitelnosti).

K dokumentům musí zaujmout stanovisko Rada Evropské unie, která se skládá z ministrů životního prostředí členských zemí.  Následovat bude hledání shody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU. Europoslanci zpřísnili některé limity původně navržené komisí – například recyklace komunálních odpadů v roce 2030 se zvýšila z 65 na 70 %. Proto se očekává, že z jednání  evropských institucí vzejdou  kompromisní návrhy. Současné návrhy zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností již byly podle Ministerstva životního prostředí připravovány s ohledem na chystanou evropskou legislativu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *