Kategorie:
Nezařazené

Emise jako kritérium udržitelnosti biopaliv

Biopaliva z provozů spuštěných po 5. říjnu 2015 musí při používání vykázat úsporu emisí skleníkových plynů ve výši minimálně 60 procent proti emisím vznikajícím při používání fosilních paliv jako třeba benzinu a nafty. Jinak nebudou splňovat takzvaná kritéria udržitelnosti.

Vyplývá to z návrhu nařízení o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, který projednává vláda.

Kritéria udržitelnosti lze rozdělit na dvě základní povinnosti. První povinností je prokázání původu biopaliva, kdy se musí doložit, že pěstováním biomasy pro výrobu biopaliva nebyla narušena biodiverzita. Druhou povinností je prokázání určité úspory emisí skleníkových plynů vyprodukovaných během celého životního cyklu biopaliva v porovnání s fosilní alternativou.

Pokud byl provoz na výrobu biopaliv spuštěn před 5. říjnem 2015, musí tato úspora od začátku letošního roku podle dokumentu činit 50 procent. Do konce loňského roku to bylo 35 procent.*

Obr: Narušují pole s řepkou biodiverzitu?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *