Ekologicky šetrný výrobek

Stavební izolace z papíru Využití přírodního materiálu celulózy, jako tepelně izolačního materiálu, nalézáme v historii lidského rodu už velmi dávno. Už jeskynní člověk si pod sebe nashromáždil hromadu slámy, či jiných suchých rostlin, aby se izoloval od studeného podkladu. Později si lidé přidaným...

Stavební izolace z papíru

Využití přírodního materiálu celulózy, jako tepelně izolačního materiálu, nalézáme v historii lidského rodu už velmi dávno. Už jeskynní člověk si pod sebe nashromáždil hromadu slámy, či jiných suchých rostlin, aby se izoloval od studeného podkladu. Později si lidé přidaným materiálem lépe izolovali dům proti chladu i teplu.

V severozápadní části USA se dodnes v historických objektech vyskytuje izolace z lýka a kůry uzavřená v papírovém obalu a obdobou je u nás používání zásypu převážně klenutých stropů plevami.

V třicátých létech našeho století se objevují izolace vzniklé tavením materiálů, a to strusky (minerální izolace) nebo křemen (skelná izolace). Zvláště skelná izolace našla velikého rozšíření po druhé světové válce, kdy se začaly používat skelné rohože jako izolační materiál do konstrukcí staveb.

S nástupem energetické krize v sedmdesátých letech se v důsledku energetické náročnosti hledají jiné materiály a prosazuje se celulózová izolace.

V této souvislosti nabývá na významu výroba a používání takových materiálů, které jsou ke životnímu prostředí co nejšetrnější.

Takovým materiálem je i CLIMATIZER PLUS, tepelná i zvuková izolace vyráběná v kanadské licenci ve firmě CIUR, a. s., nazývaná „foukaná izolace“. Jejím základem je rozvlákněný papír, který je obohacen boritýni solemi, které zajišťují nehořlavost, odpudivost proti drobným hlodavcům a odolnost proti vzniku plísní. CLIMATIZER PLUS je vyráběn pod kontrolou ISO 9002 a expedován do více jak stovky našich smluvních odběratelů v tuzemsku i v zahraničí.

KANADSKÁ TECHNOLOGIE

Vlastní výroba začíná sběrem odpadového, nejlépe novinového papíru, který firma vykupuje od smluvních partnerů. Jsou to především sběrny v okolí závodu, ale i školy a jiné organizace, které mají zavedeny tříděný sběr.

Sebraná surovina je přivážena do výrobního závodu nákladními vozy a je separátně skladována v kryté hale, která navazuje na vlastní výrobní zařízení. Podle množství vyrobeného materiálu je provoz schopen přijmout až 50 tun vstupní suroviny denně.

Na začátku vlastní výroby je pečlivá kontrola suroviny na dopravníku, kde se převážně oddělují nežádoucí předměty jako ocelové dráty, desky z PVC, provázky a jiné, které by mohly v dalším stupni zpracování znehodnotit konečný výrobek, či poškodit výrobní zařízení.

Takto vytříděná surovina je ve šrotovníku mechanicky zpracována a zároveň přes odlučovač kovů zbavena drobných železných částic. V turbíně, kam takto zpracovaná surovina přijde, je vysokými otáčkami a podtlakem rozvlákněna na vlákna, která jsou v dalším procesu obohacena přesně dávkovanou kyselinou boritou a boraxem.

V konečné fázi dochází ke stlačení a balení již hotového výrobku, který je o hmotnosti 13,6 kg zabalem do recyklovatelných PE pytlů, opatřen razítkem výstupní kontroly a uložen do skladu, kde je připraven na expedici .

PRVNÍ V REPUBLICE

Jak již bylo uvedeno, je celý výrobní proces prováděn dle ISO 9002. Výrobku byla jako prvnímu v naší republice propůjčena ochranná známka „Ekologicky šetrný výrobek“ č. 01-01 a řada osvědčení, které deklarují vynikající tepelně technické i akustické vlastnosti celulózového výrobku, dodávaného na trh pod obchodním názvem CLIMATIZER PLUS.

Vlastní zateplení objektu závisí na typu konstrukce a je prováděno certifikovanými smluvními partnery výrobce. Zateplení se provádí suchou cestou (izolace dutin stropů, podkroví i střech), nebo mokrou cestou ve formě nástřiku (fasády, vnitřky průmyslových objektů a podobně).

V poslední době se CLIMATIZER PLUS používá i jako skládkový nebo zatravňovací substrát, který výrazně napomáhá vzniku rozsáhlých travnatých ploch a v neposlední řadě je používán jako přísada do asfaltových silničářských směsích, kde výrazně zlepšuje jejich mechanické vlastnosti.

JIŘÍ ŠTENC,

CIUR, a. s.

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *