Důležitým oborem průmyslu je vedle výroby i recyklace plastů

V roce 2007 bylo v České republice vyrobeno 1,1 milionu tun plastů a spotřebovalo se jich 995 tisíc tun. Spotřebou téměř sto kilogramů a rok kg na hlavu se tak Česká republika zařadila mezi vyspělé průmyslové země.

Výroba primárních plastů vzrostla v následujícím roce o 6-7 % a dosáhla 1,15 milionů tun. Jednotlivé typy plastů se používají při mnoha aplikacích – jako obaly, ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu.

ZNOVUVYUŽITÍ JE NUTNÉ

S prudkým nárůstem spotřeby plastů u nás i ve světě se dostává do popředí otázka jejich znovuvyužití po skončení aplikační životnosti. V Evropské unii se odpadní plasty podílejí na komunálním odpadu jedenácti procenty a ČR jich vyprodukovala za rok přes 380 tisíc tun. Celkově v EU pracuje v oblasti odpadového hospodářství 1,2-1,5 mil. lidí v 60 tisíc společnostech s obratem 95 miliard euro. Celkový počet firem, které jsou v České republice aktivní v oblasti svozu, sběru, využívání, recyklaci, energetického využití a skládkování, se odhaduje na 1600. Z deseti největších firem s obratem 0,5 miliard euro je sedm ve vlastnictví zahraničních globálních firem.

LIMITY MECHANICKÉ RECYKLACE

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 (Waste Framework Directive), přijatá 17. června 2008, má za cíl snižovat výskyt odpadů, výrazně snížit, respektive zcela eliminovat ukládání odpadních plastů na skládkách a upřednostňuje recyklaci a energetické využití odpadních plastů. Jde o velmi náročný úkol. Zatímco mechanická recyklace má své limity v důsledku problémů s tříděním typů, znečištěním apod., využívání odpadních plastů pro energetické účely se brání nepochopitelně »zelené strany«. Autoři Alwast a Birnstengel ve své studii z roku 2008 (http://www.prognos.com) dokázali, že energetické využití odpadních plastů v EU místo jejich skládkování může do roku 2020 uspořit 27 % přislíbených úspor oxidu uhličitého. Ve své informaci pro media uvedla rakouská firma Voest-Alpine, že technologickým spálením 220 tisícům tun vytříděných odpadních plastů, zejména z automobilového průmyslu, snížila emise oxidu uhličitého v Linzi o více než 400 tisíc tun/rok.

RECYKLACE PLASTŮ V ČR

V oblasti mechanické recyklace vykazuje Český statistický úřad za rok 2007 hodnotu recyklace plastů na výši 68,5 tisíc tun. To by odpovídalo údaji 18 % podílu mechanické recyklace. Tento údaj se však týká pouze firem s více než 20 zaměstnanci, přičemž pro ČR je v oblasti recyklací typické zapojení menších firem.

Podpora a propagace třídění komunálních odpadů v ČR zaznamenává příznivé výsledky, když průměrný občan v roce 2008 vytřídil 35,9 kg papíru, skla a nápojových kartonů, tj. o 12,9 % více než v roce 2007. Do třídění je aktivně zapojeno 70 % českých domácností. V oblasti plastů se jedná o růst ze 67 na 79 tisíc tun, tj. 7,5 kg na hlavu. Ze zhruba 400 kg komunálního odpadu, které připadají na každého občana ČR, jich však stále kolem 70? % končí na skládce.

Všechny aktivity v oblasti odpadních plastů v ČR jsou závislé na plnění Plánu odpadního hospodářství, který se však v oblasti využití komunálních odpadů do roku 2010 nepodaří splnit, a to zejména v důsledku zásadního odporu Ministerstva životního prostředí ke spalování.

Tři existující spalovny odpadů jsou schopné zužitkovat ročně 640 tisíc tun směsného komunálního odpadu, což představuje 13 % předpokládaného množství komunálních odpadů. K dosažení evropského průměru ve spalování bychom museli do roku 2010 vybudovat další čtyři zařízení o jednotkové kapacitě 100 tisíc tun komunálního odpadu. To je vzhledem k rozsáhlosti projektu naprosto nereálné.

RECYKLACE OBALŮ

Vývoj trhu ve flexibilních obalech v ČR zaznamenal mezi roky 2003-2008 zdvojnásobení na 46 tisíc tun, z toho pro potraviny 34,5 tisíc tun. Nejrychleji se rozvíjí segment balení vod do PET lahví. Dokonce i konzervativní konzumenti piva přicházejí u levnějších typů piva na změnu skleněných za PET lahve.

V internetovém seznamu zpracovatelů plastů v ČR figuruje 648 firem, vlastní mechanickou recyklací se zabývá 78 firem. Jejich zájmy by měl zastupovat Svaz plastikářského průmyslu ČR, který však má pouze 14 členů a není zapojen ani do evropské struktury.

V oboru třídění a recyklace PET lahví působí 38 firem a dosahují v ČR 60 % podílu recyklací ze všech nově vyrobených lahví. Recyklace se zaměřuje například na výrobu střiže a kabelů (Silon Planá nad Lužnicí) nebo vláken a netkaných textilií (Re-plast, až 2500 tun/měsíc). Obě tyto aplikace nepociťují odbytovou krizi.

ODPADY VE STAVEBNICTVÍ

Stavební a demoliční odpad v ČR představuje důležitý zdroj druhotných surovin, které mohou po recyklaci vstoupit do materiálového oběhu ve stavebnictví. Údaje o množství takto zpracovaného odpadu jsou nepřesné. Recyklací se zabývá 36 rozhodujících firem s kapacitou 7,5 milionu tun. V této bilanci však plasty nefigurují. Zateplování pomocí plastových izolací začalo před 40 lety a při životnosti 50 let se o recyklaci v masovém měřítku nemůže mluvit. Již dnes by se měl začít problém technicky řešit. Totéž se týká PVC oken, kde však určitá data o recyklaci jsou již k dispozici. V dobrovolné akci »Vinyl 2010« se počítalo v roce 2010 s recyklací 200 tisíc tun PVC oken a dveří. Průkopníky procesu mechanické recyklace PVC jsou v Německu firma VEKA UT, Rewindo a AgPU, v Rakousku Tönsmeier. Procesu napomáhají i nadnárodní aktivity Recovinyl, s nímž ČR spolupracuje a vykazuje za rok 2008 první efekty.

ODPADY Z AUTOMOBILŮ

Odpady z oblasti automobilů se potýkají v ČR s řadou problémů, počínaje nejasnou technologií, nepřesnými novelami zákonů a předpisů, nevyjasněnými kompetencemi, přes nedokonalou evidenci a problematickou ekonomiku likvidací autovraků. Ze zákona jsou autovraky považovány za nebezpečný odpad. Na jejich likvidaci se přiživuje šedá ekonomika, takže se odhaduje, že 40 % všech vyřazených vozidel (za rok 2006 se oficiálně vyřadilo 170 tisíc vozidel) se ztrácí mimo systém legální likvidace. Proto jsou vykazovány relativně nízké hodnoty odpadních plastů z automobilů.

ING. FRANTIŠEK VÖRÖS
Svaz chemického průmyslu

 

V důsledku nefunkčního systému sběru autovraků je málo také odpadních plastů z automobilů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *