Kategorie:
Nezařazené

Doprava je nejvýznamnější zdroj znečišťování

V Praze proběhl pilotní projekt založený na dopravním průzkumu a měření množství ultrajemných prachových částic měření v reálném provozu.

Ukázalo se, že prakticky u všech typů motorů závisí emise částic především na kvalitě konstrukce, seřízení, údržbě a obsluze motoru.

Na základě analýzy zjištěných údajů a následném vyhodnocení technického stavu vozového parku na území hlavního města Prahy bylo zjištěno, že přibližně 9 % z vozidel, která měla být vybavena filtrem pevných částic (DPF), jsou nefunkční nebo filtr zcela postrádají. I přesto, že se jedná o poměrně malou skupinu vozidel, bylo prokázáno, že vozidla s vysokými emisemi částic mají značný podíl na celkových emisích částic. Až zhruba 10 % vozidel s nejvyššími emisemi produkuje přibližně tři pětiny částic.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *