Dnes se projednávají nové zákony

Legislativní rada vlády má dnes na programu projednání návrhů dvou nových zákonů, zásadních pro odpadové hospodářství: zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Oba zákony by měly v horizontu zhruba jednoho roku nahradit současný zákon o odpadech.  Zákon o výrobcích s ukončenou životností je novou právní normou. Původně byla tato problematika součástí zákona o odpadech, byla z ní však vyjmuta a přenesena do nového návrhu: otázky tzv. zpětných odběrů jsou stále komplexnější, jejich legislativa je na evropské úrovni častěji novelizována a také se v ní řeší poněkud jiné otázky než v běžné odpadové legislativě.

Podle návrhu by se s výrobky s ukončenou životností mělo nakládat ve zjednodušeném odpadovém režimu. Návrh také nastavuje pravidla pro fungování kolektivních systémů  a striktně je odděluje od zpracovatelů vysloužilých výrobků. Předpokládá rovněž zřízení koordinačního (clearingového) centra.
Návrh zákona o odpadech jako prioritu řeší omezení skládkování  a lepší využití odpadů, čehož dosahuje ekonomickými nástroji, tj.  zejména zvyšováním poplatků za skládkování, které má podpořit rozvoj jiných technologií pro nakládání s odpady.
Projdou-li oba návrhy Legislativní radou vlády, čeká je schvalování v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Vzhledem k množství připomínek, které byly k návrhům vzneseny v průběhu připomínkového řízení, se dá očekávat velmi dlouhé a obtížné vyjednávání. Zákony by měly začít platit od roku 2018.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *