Další memorandum k zákonu o odpadech

Sdružení komunálních služeb, v němž jsou zastoupeny společnosti zabývajících se technickou údržbou měst a obcí Čech a Moravy, vydalo memorandum, v němž oslovuje Ministerstvo životního prostředí v souvislosti s přípravou nového zákona o odpadech. Říká se v něm:

Většina z nás je přímo zodpovědná svému městu za likvidaci odpadů, a to nejen za svoz, ale i za jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnou legislativou. Všichni jsme založeni nebo zřízení městem, či sdružením měst a vnímáme svou povinnost k městu zajistit služby související s likvidací odpadu za co nejnižší náklady.

Na nový zákon o odpadech všichni velmi dlouho čekáme, protože bez této základní normy se nedá rozhodovat o investicích, které bude nezbytné realizovat, abychom učinili všem legislativním opatřením za dost.

Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů  v nás vyvolal řadu otázek. Jedna z připravovaných změn měla zakázat provoz mobilních zařízení na sběr odpadu. Toto ustanovení by bylo likvidační pro řadu z nás. Potěšilo nás, že tento paragraf nebude do zákona zařazen.

Nikdo z nás není natolik netečný k životnímu prostředí, aby nepodporoval prioritní záměr zákona, a to omezení skládkování odpadů. Tento záměr navrhovaný zákon řeší cestou zvyšování poplatků za skládkování. Skokové navýšení poplatku o dalších 400 Kč během nejbližších dvou let, je velmi tvrdé. Je velmi málo pravděpodobné, že se podaří kterékoli obci v souladu s legislativou vybudovat takové technologie, které objem využitelného odpadu na skládky sníží. Je možné, že se této příležitosti chopí tržní sektor, ale i zde je třeba počítat s určitou časovou rezervou. Důsledkem bude významné zatížení rozpočtů, nebo přenesení zvýšených nákladů na občany. Proto si dovolujeme požádat a navrhnout přehodnocení plánovaného růstu poplatků za ukládání na skládku využitelného odpadu minimálně o 50 %, a jeho skokové navýšení řešit až od pátého roku platnosti tohoto zákona.*

(text byl redakčně krácen, více na www. sdruženiks.cz)

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *