Co se děje na skládce

informace z internetu Jedním z prvních projektů na počítačové síti Internet, které se zabývají tematikou životního prostředí, je odpadový server Národního projektu využívání odpadů www.skladka.cz. Projekt začal fungovat v roce 1998. Jedním z hlavních úkolů projektu je umožnit původcům odpadů...

informace z internetu

Jedním z prvních projektů na počítačové síti Internet, které se zabývají tematikou životního prostředí, je odpadový server Národního projektu využívání odpadů www.skladka.cz. Projekt začal fungovat v roce 1998.

Jedním z hlavních úkolů projektu je umožnit původcům odpadů naplnit požadavek § 5 zákona č. 125/97 Sb., o odpadech, který jim ukládá trvale nabízet vyprodukované odpady k využití. Server Národního projektu využívání odpadů je vlastně jakousi virtuální skládkou (odtud také název www.skladka.cz), kam jsou odpady ukládány. Na rozdíl od skládky klasické je však odtud mohou zájemci o jejich recyklaci, využití či zpracování vyzvedávat.

Zájemci o bezplatnou nabídku odpadů na serveru pouze vyplní a odešlou elektronickou poštou objednávkový formulář. Na jeho základě obdrží přístupové jméno a heslo, prostřednictvím administrativní centrály si pak nabídku sami aktualizují. Stejným způsobem mohou zpracovatelské firmy zveřejňovat svou poptávku.

Na serveru www.skladka.cz je přístupný také:

– katalog firem nabízejících služby v odpadovém hospodářství (s možností setřídění podle nabízených služeb, krajů, okresů a fulltextového vyhledávání),

– interaktivní katalog odpadů,

– seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

– seznam firem autorizovaných k nakládání s nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu,

– seznam osob oprávněných k hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb.,

– adresář orgánů státní správy činných v odpadovém hospodářství,

– adresář skládek a spaloven,

– seznam profesních sdružení, nevládních organizací a škol zaměřených na odpadové hospodářství,

– pořádané akce (výstavy, veletrhy, školení, semináře),

– kompletní odpadová legislativa,

– užitečné formuláře, např. Hlášení o produkci odpadů, Evidence přepravy,

– literatura s tematikou odpadů,

– výběr článků z denního tisku a odborných článků,

– software pro odpadové hospodářství,

– užitečné www odkazy,

– inzertní rubrika,

– diskuzní forum.

Národní projekt využívání odpadů www.skladka.cz si klade za cíl stát se platformou komunikace nejen mezi producenty a zpracovateli odpadů, ale i mezi úředníky státní správy, nevládními organizacemi, školami, odbornými svazy a všemi, kdo mají zájem o zlepšování našeho životního prostředí.

Komentáře ke článku 1

  • ankit saini

    A simple formula you can apply here and if you are unable to get the hints about it then I can give you this concept now you can learn many of the ew and educational stuff scrabble word finder with of your online play and game. So just try it whenever you think this is necessary.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *