Co budeme dělat s plasty v mořích

Prudký rozvoj výroby a spotřeby plastů ve světě je doprovázen ne zcela dobře zvládnutým systémem využití po skončení jejich aplikační životnosti. A tak se nelze divit, že se odpadní plasty vyskytují nejenom na pevnině, ale i v mořích.

Před 18 lety „zmapoval“ David Moore v Pacifiku plovoucí ostrov, který se vytvořil z odpadních plastů za posledních 50 let. Plocha ostrova se v období od roku 1999 do roku 2004 zdvojnásobila na 1,5 mil. km2 a způsobuje smrt milionům mořských živočichů ročně. Protože odpad je lokalizován v mezinárodních vodách, nikdo nenese zodpovědnost.

Problémem se zabývá řada vědců, zejména z USA. Jedním z výstupu je zjištění, že tyto odpady mají původ z 80 % z odpadů z pevniny (řeky, pláže).


LOVENÍ PLASTŮ V MOŘÍCH

Organizace PlasticsEurope požádala o návrh projektového řešení nizozemského architekta Eilandera. Ten ve své studii navrhl umístit v místě poblíž plovoucího ostrova umělý pontonový ostrov ve tvaru třícípé hvězdy, kde by byly umístěny folie 80 km dlouhé a 100 m do hloubky k zachycování plastových odpadů. Takto zachycené plasty by byly na pontonovém ostrově recyklovány na granule podle jednotlivých typů. Ke komplexní činnosti na ostrově by bylo zaměstnáno 800 pracovníků, ubytovaných v záchranných člunech uzpůsobených pro pobyt, vaření, nocleh a relaxaci. Vedle recyklace by pracovníci zajišťovali i další činnosti, od pěstování potravin přes výrobu energií ze slunečných kolektorů a větrníků, až po získání pitné vody

V rámci akce PlasticsEurope „Polytalk 2011“ byl už zahájen projekt „lovení plastů“ ze Středozemního moře, kde se v současnosti vyskytuje za rok 18 tisíc kusů obalů na každém kilometru. Do sběru těchto odpadů budou zapojeni mimo jiné rybáři v době, kdy nerybaří. Obdobná iniciativa se týká Severního a Baltského moře, kde se očekává „úlovek“ 20 tisíc tun odpadních plastů za rok.

NEZVLÁDNUTÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výskyt odpadních plastů v mořích dokládá nezvládnuté využití cenných plastových odpadů. Řízení odpadního hospodaření je plně v pravomoci jednotlivých států, na jeho zlepšování by se však měly podílet vedle vlád také regiony, nevládní organizace, výzkumníci a v neposlední řadě i veřejnost.

Příkladem nezvládnutého systému odpadového hospodářství může být Kalifornie. Pro přímořskou oblast zde byl přijat zákon o zákazu používání obalů z pěnového PS (kelímky, pohárky, podnosy, uzavíratelné krabice pro jídlo). Důvodem je, že tyto lehké obaly často končí v moři. Zákon však začne platit až od 1. 1. 2016. Proti zákazu protestují přirozeně výrobci obalů s argumentem ztráty 8 tis. pracovních příležitostí.

Sdružení PlasticsEurope se spolu s UNEP (United Nations Environment Programme) snaží iniciovat výkonnější řízení odpadového hospodářství plastů. Vychází přitom z přesvědčení, že jestliže lidstvo využívá přínosy plastů, má za povinnost zajistit, aby po skončení jejich životnosti nenarušovaly životní prostředí, včetně mořského ekosystému.

V březnu 2011 byla v Honolulu v rámci 5. mezinárodní konference o znečišťování moří podepsána deklarace 47 světových plastikářských asociací. Signatáři vytyčili šest hlavních směrů postupu (rámeček). Jedním ze signatářů byl i Svaz chemického průmyslu ČR. V současnosti již existuje na sto konkrétních projektů z 32 zemí, všechny tyto projekty jsou prezentovány na www.maritelittersolution.org. .

V souvislosti s „ostrovem plastů“ často tendenční komentáře požadují zákaz výroby a užívání plastů. Řešením je však prevence, zejména změna chování a přístupu uživatelů plastů po skončení jejich životnosti.

 

Ing. František Vörös
konzultant Sdružení EPS ČR

 

ŠEST HLAVNÍCH SMĚRŮ PŘI VYUŽÍVÁNÍ PLASTŮ

Do řešení prevence vzniku odpadních plastů zapojit veřejný i soukromý sektor.

Spolupracovat s vědci a výzkumníky na posouzení možností využití stávajícího odpadu.

Propagovat vědecky podložené návrhy prevence vzniku odpadních plastů.

Podporovat výměnu informací o řešení ekologicky efektivních systémů a praktik, zejména v zemích sousedících s moři a oceány.

Zvýšit podíl recyklovaných a energeticky využitých odpadních plastů.

Organizovat transport a distribuci plastových granulátů, perliček a prášků od výrobců ke zpracovatelům tak, aby nevznikaly ztráty. Týká se i ztrát při zpracování plastových surovin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *