Celostátní ekologická akce Ukliďme Česko letos připadá na 18. dubna 2015

V sobotu 18. dubna 2015 v rámci akce Ukliďme Česko proběhne v České republice hromadný úklid černých skládek. Po vzoru celosvětové iniciativy Let’s do it! se ekologická akce uskuteční u nás již podruhé a letos tomu bude přímo pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Ukliďme Česko je akce dobrovolníků a mohou se jí zúčastnit všichni, komu vadí černé skládky a nepořádek v přírodě, městech a obcích, ale především ti, kteří mají chuť s tím něco udělat. Není tedy určena jen běžným občanům a obcím, ale podílejí se na ní i firmy. V rámci Brněnska jde příkladem firma Kaiser servis, s.  r. o., která rozmístí ke zmapovaným skládkám kontejnery a následně se pak postará o ekologickou likvidaci odpadu.   

Loňský první ročník se setkal s velkým úspěchem. Navzdory nepříznivému počasí vyrazilo přes 6000 dobrovolníků vstříc černým skládkám; podařilo se jim uklidit odpad v celkovém objemu větším než 350 tun a zlikvidovat asi 500 skládek. Úsilí všech zúčastněných bylo odměněno hlavní cenou v soutěži E.ON Energy Globe Award. Pocitem zadostiučinění je naplnilo druhé místo v soutěži Společensky odpovědný projekt pořádané platformou Byznys pro společnost. Proti prvnímu ročníku zaznamenala akce Ukliďme Česko 2015 několik změn. Tou zásadní je rozvolnění termínu úklidů. Ty se kromě hlavního úklidového dne v sobotu 18. dubna mohou uskutečnit i v alternativních termínech. Cílem této změny je umožnit firmám úklid v běžné pracovní době.

Firmy se mohou zapojit na dvou úrovních. První z nich je uspořádání firemního úklidu v místě působení s využitím letošní novinky, kterou je možnost zvolit si jiný termín. To znamená uspořádat pro zaměstnance vlastní, originální teambuildingovou akci v jejich pracovní době. Další možností je podpořit projekt Ukliďme Česko a zároveň zviditelnit celospolečensky prospěšnou aktivitu firmy. Za administrativní poplatek 5000 Kč se firmy mohou stát partnerem a promítnout se v mapě úklidů i v kartě detailu akce. Po uskutečnění akce získávají certifikát projektu.

Občané a nadšení ekologové mají možnost se do projektu zapojit jako organizátoři nebo přímí účastníci samotného úklidu. Ostatní mohou pomoci alespoň se zmapováním černých skládek prostřednictvím aplikace ZmapujTo. Možnosti zapojení jsou přehledně uvedeny na webu akce  http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/jakSeZapojit/

Obce budou stejně jako v loňském roce hrát při úklidech zásadní roli. Do projektu mohou být  zapojeny na několika úrovních. První a nejvíce vítanou možností je zapojení obce jako organizátora místní úklidové akce. Dále může obec poskytnout podporu organizátorům úklidů, které se odehrají na území dané obce tím, že „uklízečům“ zajistí odvoz sesbíraných odpadků. Sama obec také může přispět k šíření informací o akci použitím vlastních komunikačních kanálů, např. prostřednictvím webových stránek, facebooku, tištěného zpravodaje či zveřejněním údajů na obecních nástěnkách apod. Projekt Ukliďme Česko pak zajistí dodání pevných pytlů na sběr odpadu, rukavice pro dobrovolníky, tričko pro hlavního organizátora a drobné dárky pro účastníky. Samozřejmostí je poskytnutí informací, jak akci propagovat a organizovat, manuál a bezpečnostní pokyny pro samotný úklid i podpora v rámci organizačních dotazů a připomínek.

Projekt Ukliďme Česko založili Radek Janoušek a Miroslav Kubásek, kteří se problematice životního prostředí a odpadů věnují dlouhodobě. Mimo jiné více než dest let provozují zpravodajský portál pro životní prostředí www.EnviWeb.cz, před dvěma roky založili spolek Ekosmák a vyvinuli systém na mapování černých skládek www.ZmapujTo.cz, kde se sešlo více než 6000 nahlášených černých skládek. Uspořádání úklidové akce pro dobrovolníky bylo pak logickým vyústěním mapovacích aktivit. Cílem akce je zmapovat a uklidit co nejvíce černých skládek a odpadků, angažovat dobrovolníky, kterým projekt poskytuje organizační, materiální i metodickou podporu. Jejich snahou je také zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek v médiích, a přispět tím k prevenci jejich vzniku do budoucna.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *