Archiv autora: Miroslav Šuta

Filtr

Návrh systému REACH a nakládání s odpady

Návrh nového evropského systému chemické legislativy - REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek), který v současnosti projednává Evropský parlament (EP) a příslušné Evropské rady (více Odpady 1 a 2/05) v řadě aspektů navazuje na regulaci nakládání s odpady.

Kategorie: Téma měsíce

Návrh reformy chemické politiky EU

Evropská unie je největším světovým trhem s chemickými látkami a jejich nejvýznamnější výrobcem. Skandály spojené s chemickým průmyslem v posledních desetiletích (PCB, Bhópál, Seveso, TBT) vedly k postupnému zavádění dílčích právních regulací výroby chemických látek a nakládání s nimi.

Kategorie: Nakládání s odpady