Archiv autora: Miroslav Šuta

Filtr

REACH: Z teorie do praxe

Nová evropská chemická politika (REACH) začíná prakticky ovlivňovat život. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ukončila předregistraci chemických látek a navrhla prvních sedm látek jako prioritní pro zahájení procesu autorizace. Pod vlivem REACH uvažují o reformě chemické politiky i země mimo Evropskou unii.

Kategorie: Praxe

Norsko zakazuje rtuť a chce skladovat CO2

Norsko se rozhodlo zavést celou řadu opatření pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Jedná se například o zákonné restrikce týkající se rtuti a brómovaných zpomalovačů hoření, o iniciativu pro snížení emisí oxidů dusíku nebo o ambiciózní projekt zachycování a skladování oxidu uhličitého (CCS).

Kategorie: Praxe

Nebezpečné odpady a zdraví

Nejnovější americké výzkumy ukazují, že život v oblastech s výskytem nebezpečných odpadů, zejména s obsahem perzistentních organických látek, může představovat nezanedbatelné zdravotní riziko. Studie zahrnující miliony obyvatel státu New York prokázaly statisticky významně vyšší výskyt cukrovky a vážných onemocnění srdce u lidí bydlících v oblastech s výskytem nebezpečných odpadů v...

Kategorie: Praxe

REACH: Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků

Vzniku až 90 tisíc nemocí z povolání ročně by mohlo zabránit zavedení efektivního systému regulace chemických látek (REACH) v Evropské unii. Experti University of Shefield spočetli, že jen v případech onemocnění kůže a dýchacího ústrojí by mohla EU v nejbližších 10 letech ušetřit asi 3,4 miliardy euro (více než 100...

Kategorie: Praxe

Evropská strategie eliminace rtuti

Evropská unie zahájila přípravu strategie eliminace rtuti, která má zahrnovat snížení emisí rtuti do prostředí, řešení problému dlouhodobých přebytků rtuti, ochranu lidí a podporu mezinárodních akcí týkajících se rtuti. Připravovaná strategie by se měla bezprostředně dotýkat také sektoru nakládání s odpady.

Kategorie: Nakládání s odpady

Bromované zpomalovače hoření a jejich rizika

V posledních letech je velká pozornost věnována problematice bromovaných zpomalovačů hoření (BFR's), které jsou různorodou skupinou desítek organických sloučenin bromu užívaných jako přísada plastů, textilií a dalších materiálů, jež má zabránit hoření nebo zpomalit šíření ohně.

Kategorie: Téma měsíce