Archiv autora: Jarmila Šťastná

Filtr

Čeká nás dekarbonizace

Přes tisíc odborníků z úzké i širší odborné veřejnosti letos navštívilo Dny teplárenství a energetiky. Důvodem této úctyhodné účasti je kromě nelehké situace v oboru především výběr souvisejících témat, která byla přednášena a následně diskutována.

Kategorie: Nezařazené

Češi, Poláci a Slováci projednají budoucnost recyklace druhotných surovin a energického využití odpadů

Historická metropole Moravy hostí mezinárodní česko-polskou konferenci, kterou organizuje se svými partnery česká společnost Aquatest, člen skupiny Purum Kraft. 2. česko-polská konference „Úroveň recyklace a enegetické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu“ se ukuteční ve dnech 29.–30. května 2019 v NH Collection Olomouc Congress Hotelu.

Kategorie: Nezařazené

Regulace plastového odpadu

Kolem 180 zemí světa se v Ženevě dohodlo na právně závazném mechanismu pro zneškodňování plastového odpadu. Krok má zaručit, že obchod s plastovým odpadem bude transparentnější a lépe regulovaný a zároveň bezpečnější z hlediska lidského zdraví. Podle agentury Reuters je cílem kroku výrazné snížení množství plastového odpadu ve světových oceánech.

Kategorie: Nezařazené

Pyrolýza na ČOV v Trutnově

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov (VAK) chystá investici za 60 milionů korun do likvidace kalů z čistírny odpadních vod v Trutnově - Bohuslavicích. Stavba by měla začít v polovině roku a hotová by měla být příští rok. Nová technologie vyhnilý a odvodněný kal usuší a následně kal projde pyrolýzou, tedy...

Kategorie: Nezařazené

Monitoring cizorodých látek

V rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci v loňském roce Státní veterinární správa (SVS) provedla celkem více než 90 000 vyšetření (o 16 000 více než v roce 2017). Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,17 % z nich.

Kategorie: Nezařazené

Čištění kontejnerů v Brně

Po brněnských ulicích začala jezdit dvě speciální vozidla na mytí kontejnerů a popelnic. S jejich pomocí společnost SAKO očistí většinu černých nádob na směsný komunální odpad ve městě. Vymývání bude probíhat v období od května do listopadu, kdy bude očištěno více než 55 tisíc odpadových nádob.

Kategorie: Nezařazené

Pokuty v loňském roce

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni uložila 2547 pravomocných pokut za více než 100 milionů korun. To je o téměř 13 milionů méně než o rok dříve. Ředitel ČIŽP Erik Geuss odůvodnil pokles výše pokut rostoucí disciplínou kontrolovaných firem a klesajícím počtem větších pokut. Samotných kontrol však přibylo, inspektoři jich...

Kategorie: Nezařazené

Zapojení podnikatelů do třídění odpadu

Město Cheb chce zapojit místní podnikatele do třídění odpadu. Naprostá většina z nich totiž nemá smlouvy o likvidaci tříděného odpadu, což by podle legislativy mít měli. Město tak přichází o statisíce, možná i miliony ročně, uvedl starosta Chebu Antonín Jalovec (VPM).

Kategorie: Nezařazené