Archiv autora: František Vörös

Filtr

První most z odpadních plastů v Evropě

Nedaleko Freiburgu v německém spolkovém státě Hessensko byl v roce 2008 vybudován nový most, určený pro všechny moderní dopravní prostředky. Jeho zvláštností je, že je vybudován z odpadních plastů.

Kategorie: Praxe

Co budeme dělat s plasty v mořích

Prudký rozvoj výroby a spotřeby plastů ve světě je doprovázen ne zcela dobře zvládnutým systémem využití po skončení jejich aplikační životnosti. A tak se nelze divit, že se odpadní plasty vyskytují nejenom na pevnině, ale i v mořích.

Kategorie: Nakládání s odpady

Pokrok ve využití PVC odpadů

PVC patří k nejstarším průmyslově vyráběným komoditním plastům a zaujímá hmotnostně třetí místo na světě - po polyetylenech a polypropylenu. Ještě koncem minulého století se uvádělo, že PVC je nerecyklovatelné a průmyslově nespalitelné. I na žlutých kontejnerech pro třídění odpadních plastů z domácností je uvedeno, že do nich PVC nepatří.

Kategorie: Nakládání s odpady

V Evropě se skládkují plasty za 8 mld. euro

Ještě v osmdesátých letech minulého století, kdy se začínalo s recyklací odpadních plastů, se tradovalo, že výrobci primárních plastů nemají zájem o recyklaci svých produktů, neboť jim tato aktivita snižuje jejich podíl na trhu.

Kategorie: Praxe

Globální a národní pohled na recyklaci plastů

Dynamický rozvoj výroby, spotřeby a nových aplikací plastů s sebou nese i problém s efektivním využitím plastů. V hierarchii jejich využití po skončení aplikační životnosti dominují znovuvyužití, mechanická recyklace a energetické využití.

Kategorie: Praxe

Energetické využití plastových odpadů

Při přípravě přednášky na kongres "Zukunft Kunststoff - Verwertung 2009" v Krefeldu jsem prostudoval řádnou kupu materiálů o odpadech. Jako člověka pracujícího více než 45 let s plasty, mě udivilo, s jakou vehemencí Ministerstvo životního prostředí ČR vystupuje proti spalování odpadů. Nebudu citovat téměř jednotný nesouhlas Svazu obcí a měst,...

Kategorie: Nakládání s odpady