Archiv autora: František Vörös

Filtr

Bioplasty – nový problém / I

Udržitelnému vývoji aplikací plastů by měly napomoci i bioplasty. Výzkum jejich zdrojů a vlastní technologie výroby jsou spojeny s novými problémy a výzvami, zejména v oblasti odpadového hospodářství. Série několika článků chce odbornou veřejnost blíže seznámit s tímto fenoménem.

Kategorie: Nakládání s odpady

Odpadní plasty ze stavebnictví

Plasty jsou nazývány materiály 21. století. Jejich uplatnění ve stavebnictví je druhou nejčastější aplikací - po obalech. Pro aplikace ve stavebnictví je požadována dlouhodobá životnost, avšak po skončení aplikace je nutno hledat ekologické využití plastů.

Kategorie: Nakládání s odpady