Archiv autora: Emil Rudolf

Filtr

KOMENTÁŘ K ZÁKONU O ODPADECH -VII

KOMENTÁŘ K ZÁKONU O ODPADECH -VII PODTITULEK: Veřejná správa a závěrečná ustanovení V poslední části našeho celoročního seriálu výkladu nového zákona o odpadech se budeme zabývat částí XI, která se týká výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, a částí XII, pojednávající o...

Kategorie: Téma měsíce

Komentář k zákonu o odpadech – VI

Komentář k zákonu o odpadech - VI PODTITULEK: Vývozy, tranzit a sankce V šestém pokračování našeho komentáře k novému zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. se budeme věnovat dvěma oblastem: části IX o vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, a části X, pojednávající o sankcích. Devátá část zákona -Vývoz,...

Kategorie: Téma měsíce

Komentář k zákonu o odpadech (V).

Komentář k zákonu o odpadech (V). PODTITULEK: Plány a nástroje Další pokračování našeho seriálu se týká dvou částí nového zákona o odpadech: částí VII, která se podrobně zabývá plány odpadového hospodářství, a částí VIII, v níž jsou definovány ekonomické nástroje a jejich použití. Část o programech...

Kategorie: Téma měsíce

Komentář k zákonu o odpadech – IV

Komentář k zákonu o odpadech - IV PODTITULEK: Části IV, V, VI zákona Ve čtvrtém pokračování našeho seriálu komentářů k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. (částka 71 ze dne 14. června 2001) se budeme zabývat třemi důležitými oblastmi zákona: povinnostmi při nakládání s vybranými výrobky, vybranými...

Kategorie: Téma měsíce

Komentář k zákonu o odpadech (III)

PODTITULEK: Komentář k zákonu o odpadech (III) Povinnosti při nakládání Pokračujeme již třetí částí v našem seriálu výkladu nového zákona o odpadech. Zákon již vyšel ve Sbírce zákonů (částka 71) a má číslo 185/2001 Sb. Zákon velmi podrobně vymezuje a zpřesňuje dosavadní povinnosti. Nově zavádí...

Kategorie: Téma měsíce

Komentář k zákonu o odpadech (II)

Komentář k zákonu o odpadech (II) PODTITULEK: Zařazování a hodnocení V tomto díle komentáře k zákonu o odpadech se budeme podrobněji zabývat zařazováním odpadů a hodnocením jejich nebezpečných vlastností. V novém zákonu platí postup známý již z platné právní úpravy. Odpad pro účely nakládání s ním...

Kategorie: Téma měsíce

Co trápí obce

Co trápí obce PODTITULEK: Otázky a odpovědi Výklad zákona přináší v praxi někdy těžkosti. V článku přinášíme odpovědi na několik nejasností, s nimiž se obce a města při hospodaření s odpady často setkávají. Mohou být nádoby na odpad umísťovány na komunikacích, parkovištích a chodnících dle zákona o...

Kategorie: Nakládání s odpady

Komentář k zákonu o odpadech (I)

Komentář k zákonu o odpadech (I) PODTITULEK: Základní ustanovení Zákon o odpadech je významná nová právní norma, která ovlivní do značné míry fungování odpadového hospodářství u nás. Jde o poměrně rozsáhlý materiál, který bude postupně doplněn dalšími předpisy, a má významné přesahy do jiných...

Kategorie: Téma měsíce